Tájékoztató Jótállási Feltételekről

Legtöbb termékünkre 1 év garanciát vállalunk, ezzel is biztosítva Téged, hogy egy szakmailag a Te igényeidnek megfelelően felkészített, tökéletesen működő felújított informatikai eszköz kerüljön hozzád. Valódi életérzést, valódi értéket szeretnénk teremteni számodra konfigurációinkkal, stabil szerviz hátterünkkel, biztonságos üzletpolitikánkkal.

Garanciális szolgáltatásunk kizárólag a készülék hardveres elemeire vonatkozik, szoftver eredetű hibák esetén a szoftver fejlesztő cég által vállalt garanciális feltételek az irányadóak!

Microsoft Magyarország Kft: 06-1-437-2800


1. Milyen esetben élhet ön a jótállási jogával?


Amennyiben a termékre jogszabály vagy az ELWS BT. önkéntes vállalása alapján - hibás teljesítés esetén - jótállás terjed ki.

A vonatkozó jogszabály [az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] alapján a  használt termékekre nincs kötelező jótállás. 

Az ELWS BT. azonban ügyfelei érdekeit szem előtt tartva önkéntes jótállást vállal. A részletekről a 3. pontban tájékozódhat.


2. Ki érvényesítheti a jótállási igényt?


Számla ellenében a termék mindenkori tulajdonosa, tehát nem csak az eredeti vásárló. Notebookok, PC és monitorok esetében: 1 év


3. Az egyes termékekre milyen jótállási határidő vonatkozik?


Termék:                                Jótállás (garancia)                          Kiterjesztett garanciaidő 3 évre

PC                                                    1év                                                      16.900,-Ft

TFT                                                  1év                                                      14.900,-Ft

LAPTOP                                          1év                                                       24.900,-Ft

NYOMTATÓ                                    1év                                                             -


4. Mi az első teendő, ha hibát észlel?

1) A hibát kérjük, hogy saját érdekében – további hibák megelőzése végett is – haladéktalanul jelezze! A hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő.


2) A jótállási igénnyel érintett terméken található összes adatát kérjük, hogy mentse el egy másik adathordozón! Javítás, illetve csere esetén az ELWS BT. az előzetesen külön adathordozóra nem mentett adatokkal kapcsolatban elszenvedett adatvesztésért felelősséget nem tud vállalni!


5. Melyek a jótállás érvényesítésének feltételei?

1)  A terméket a jótállási időn belül kérjük, hogy juttassa vissza az ELWS BT. részére. Erre az alábbi módokon van lehetőség:

a) Csomagküldő szolgálattal történő megküldéssel;

b) Postai csomagként történő feladással;

c) Futárszolgálat által kézbesített csomagként.

A termékek utánvétes csomagként történő átvételét az ELWS BT.-nek nem áll módjában biztosítani.

(Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hibás terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, és biztonságosan kibéleltnek kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében! Ennek elmulasztása esetén a szállítási sérülésből adódó hibákért az ELWS BT. nem vállal felelősséget.)

A jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a fogyasztót terhelik.

2) A vásárlás tényét a termék vásárlásakor kibocsátott számlával szükséges igazolni.

3) A termék meghibásodása esetén - személyes átadás esetén - átvételi elismervény ellenében vesszük át Öntől a visszaszállított terméket; a javított, vagy cserélt új termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak átadásával vehető át.

Amennyiben a hibát online jelentette, és a terméket az 5/1. a)-c) pontban jelölt módon juttatta el az ELWS BT felé, Ön a – jótállási
igénnyel érintett - termék beérkezésekor, ennek tényéről visszaigazoló e-mailt kap. Ezen e-mail felmutatásával vehető át a javított termék (vagy cseretermék).


6. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön: 

1) Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha

a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen (pl. a termék javíthatatlan vagy egyedisége folytán cserélhetetlen), vagy ha az az ELWS BT.-nek, mint kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne (pl. apró, értékcsökkenés nélkül javítható hiba nem alapoz meg cserét).

2) Másodsorban – választása szerint – arányos árleszállítást követelhet, a hibát az ELWS BT. költségére kijavíthatja vagy kijavíttathatja,
vagy a szerződéstől elállhat, ha az ELWS BT. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az ELWS BT. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. 

A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

7. Mely esetekben nem érvényesíthető a jótállás?

Az ELWS BT. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba tehát, ha annak oka a terméknek az Ön részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát  

- a termék helytelen üzembe helyezése; 
- nem rendeltetésszerű, szakszerűtlen használata;
- a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása; 
- helytelen szállítás, tárolás, kezelés; 
- túlfeszültség;
- rongálás;
- elemi kár, természeti csapás

okozta.

A jótállási igény elvesztését jelenti továbbá:

- ha a meghibásodott terméket Ön az ELWS BT. szervizétől eltérő szervizben javíttatta;
- ha a meghibásodás utólagosan – nem az ELWS BT. vagy megbízottja által - beépített alkatrész hibájából, illetve módosítása során
következett be.


8. Mit jelent a kiterjesztett garancia (jótállás)?

A 3. pontban meghatározott díj megfizetése ellenében az ELWS BT. által önként vállalt jótállási idő a 3. pontban jelöltek szerint
meghosszabbítható. A kiterjesztett garancia (jótállás) időtartama alatt Önt ugyanazok a jogok illetik meg, mint a jótállási idő alatt.


9. Csere esetén mi vonatkozik a cseretermékre, ha meghibásodás az önként vállalt (rövidebb) jótállási idő alatt, még a kiterjesztett garancia  időszakának kezdete előtt történik?

Csere esetén a cseretermékre már az önként vállalt (rövidebb) jótállási feltételei vonatkoznak, a kiterjesztett garancia ára azonban
visszajár.

10. Csere esetén mi vonatkozik a cseretermékre, ha meghibásodás az önként vállalt jótállási idő után, a kiterjesztett garancia ideje alatt történik?


Csere esetén a cseretermékre már az önként vállalt (rövidebb) jótállási feltételei vonatkoznak.Ha további kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám:  +36-82-200-020
E-mail cím: info@elws.hu

ELWS BT.pdf
DigitOnline szerviz ASZF
Hatályos: 2017.01.01.-től
Fájl letöltése